12/1/08

Αποκάλυψη από τον Επίτροπο Μπαρρό για την «Ολυμπιακή» και για τις προμελετημένες ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης με στόχο την απαξίωσή της

Εντυπωσιακές (και συγχρόνως αποκαρδιωτικές για τις πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης) είναι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην απάντηση του Επιτρόπου κ. Μπαρρό σε γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση του πρέσβεως κ. Γεωργίου όπου φαίνεται ότι ούτε πληροφορίες έχουν παρασχεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη αναδιάρθρωση του χρέους της Ο.Α., ούτε για την καταβολή των αποζημιώσεων που δικαιούται η Ο.Α. έχει υπάρξει κάποια κίνηση της κυβέρνησης...


Η ερώτηση του κ. Γεωργίου ήταν η εξής:

«Η "Ολυμπιακή" αποτελεί μια από τις ιστορικότερες και ασφαλέστερες εταιρείες του κόσμου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της "Ολυμπιακής" στα πλαίσια της Επιτροπής; Έχει υπάρξει επίσημο αίτημα από ελληνικής πλευράς για έγκριση από την Επιτροπή της διαδικασίας επιστροφής στην Ο.Α. των χρεών του ελληνικού δημοσίου; Υφίσταται θέμα συμψηφισμού των χρεών του ελληνικού δημοσίου; Υφίσταται θέμα συμψηφισμού των χρεών του ελληνικού δημοσίου προς την Ολυμπιακή με τα ποσά που βάσει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει η "Ολυμπιακή" να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις;

Έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ελληνική κυβέρνηση για τη διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 44, 45, 46, και 46α του Ν 1982/90, που, βάσει δημοσιευμάτων, προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τη μείωση του ύψους των συσσωρευμένων ζημιών των "Ολυμπιακών Αερογραμμών"; Ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του εσωτερικού δικαίου;

Στη Λευκή Βίβλο του Ζακ Ντελόρ, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και πτωχεύσεων στη μείωση των 30 εθνικών αερομεταφορέων σε 3 έως 5. Υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη αυτή;»


Ο κ. Μπαρρό απάντησε στον κ. Γεωργίου τα εξής:

«Όπως πράττει από το 2005, η Επιτροπή συνεχίζει τον διάλογό της με τις ελληνικές αρχές ώστε να βρεθεί μια νομικά αποδεκτή λύση που συνάδει με τις αποφάσεις της Επιτροπής του 2002 και του 2005. Στόχος της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή έχει υπόψη τις αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 2006 με τις οποίες επιδικάζονται αποζημιώσεις για τη διενέργεια πτήσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2006 με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση για την μετεγκατάσταση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα).

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ζητήσει από την Επιτροπή άδεια για την καταβολή των ποσών που έχουν επιδικαστεί ως αποζημιώσεις από το διαιτητικό δικαστήριο. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει θέση ως προς το ενδεχόμενο συμψηφισμού των επιδικασθέντων από το διαιτητικό δικαστήριο ποσών με τα ποσά τα οποία το ελληνικό δημόσιο οφείλει να ανακτήσει από την Ολυμπιακή Αεροπορία ως παράνομη και ασυμβίβαστη με τη Συνθήκη κρατική ενίσχυση.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος 1982/1990 όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις χρεών. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν παράσχει στην Επιτροπή πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός στην περίπτωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Η Επιτροπή υποθέτει ότι το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αναφέρεται στη "Λευκή Βίβλο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς" της 14ης Ιουνίου 1981. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει νόημα να σχολιάσει ένα κείμενο το οποίο εκδόθηκε σε μια εποχή κατά την οποία ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν είχε ανοίξει στον ανταγωνισμό. Επί πλέον, η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση αυτού του κειμένου με το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή Αεροπορία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: