10/9/07

Τα ...5 κακά της (κυβερνητικής) μοίρας μας που οδήγησαν στην καταστροφή με τις πυρκαγιές.


Κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργου Καρατζαφέρη ο υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Αθηνών (και στέλεχος της Γεν. Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Κ. Αϊβαλιώτης μετέβη στις Βρυξέλλες προκειμένου να διερευνηθούν στα Όργανα της ΕΕ οι δυνατότητες άμεσης χρηματοδότησης της Ελλάδας και ανακούφισης των χιλιάδων θυμάτων της κρατικής ανικανότητας η οποία αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο (και) στο ζήτημα των πυρκαγιών.

Από τις πληροφορίες που υπάρχουν στα Όργανα της ΕΕ προκύπτουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

1) Από τα 453.000.000 ευρώ που ήταν διαθέσιμα για την Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής μόλις το 20% (!) είχε απορροφηθεί ως τον Ιούνιο του 2007. Ιδίως ο τομέας της δασοπροστασίας είχε μηδενική απορροφητικότητα (!!), ενώ και τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά έργα προχωρούσαν με ρυθμό χελώνας, εξού και η αποκαρδιωτική συνολική επίδοση του 20%...

2) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών δεν υπάρχει. Η σύνταξή του είναι απαραίτητη όπως και η εφαρμογή επιμέρους «Περιφερειακών Σχεδιασμών» για κάθε Περιφέρεια της χώρας, δράσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα από το Περιφερειακό Ταμείο της ΕΕ, το Ταμείο Συνοχής καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

3) Η Ελλάδα έχει, μεν, δικό της δορυφόρο ο οποίος, όμως, δεν χρησιμοποιείται για την έγκαιρη καταγραφή των πυρκαγιών επί 24ώρου βάσεως, και ιδίως τη νύχτα... Οι σύγχρονοι δορυφόροι επιτρέπουν την καταγραφή πυρκαγιών με συχνότητα 15 λεπτών δίνοντας εγκαίρως πολύτιμες πληροφορίες και καθοδηγώντας τα μέσα πυρόσβεσης. Συνεννόηση προκειμένου να γίνει χρήση των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων της ΕΕ δεν έχει γίνει εκ μέρους της Ελλάδας.

4) Έργα περίφραξης και αποκατάστασης καμένων περιοχών καθώς και αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από το Πρόγραμμα LIFE+ αρκεί να υποβληθούν εγκαίρως ελληνικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από την ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής ΗΔΗ ΤΡΕΧΕΙ και περιθώρια για χάσιμο χρόνου δεν υπάρχουν.

5) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ως καταστατική του αρχή
(Άρθρο 5) την ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ. Άρα η κυβέρνηση έχει τη λύση στα χέρια της αναφορικά με την άντληση σημαντικών πόρων, ενώ για την εκπαίδευση και επιμόρφωση της ελληνικής διοίκησης στην καταπολέμηση των πυρκαγιών το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» προσφέρει σημαντικούς Κοινοτικούς πόρους. Άρα ας χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση τις δυνατότητες που δίνει το Ταμείο αυτό και ας μην το χρησιμοποιεί π.χ. οσάκις θέλει να συγχρηματοδοτήσει βιβλία όπως το διαβόητο βιβλίο Ιστορίας της Στ ’ Δημοτικού για το οποίο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρηματοδοτήσει την έκδοσή του κατά 75%...

Δεν υπάρχουν σχόλια: