12/9/07

"Καρπαζιά" από την ΚΟΜΙΣΙΟΝ στην κυβέρνηση


Επί 3,5 χρόνια ακούμε από τη ΝΔ πόσο ..."υπέροχη" λύση είναι οι "Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα"(ΣΔΙΤ) για την απορρόφηση πόρων από την ΕΕ, αλλά η ερώτηση του Γ. Καρατζαφέρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου κ. McCreevy οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κυβερνητικού "χάρτινου πύργου". Ο Κοινοτικός Επίτροπος αναφέρει στην απάντησή του ότι οι ΣΔΙΤ είναι κυριολεκτικά "στον αέρα" σε επίπεδο ΕΕ, αφού:

"Δεν υφίσταται επί του παρόντος κάποιο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή εξετάζει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα το θέμα της επιλογής ιδιωτών εταίρων για ΣΔΙΤ σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκπονεί ερμηνευτική ανακοίνωση για τις θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ και - ανάλογα με το αποτέλεσμα ανάλυσης του αντίκτυπου - πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ΣΔΙΤ, δεδομένου ότι η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εάν οι ιδιώτες εταίροι επιλέγονται στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού."
Ο Κοινοτικός Επίτροπος προσθέτει εξάλλου ότι "η Ελλάδα διαθέτει ήδη κάποια πείρα με τις συμβάσεις παραχώρησης για μεγάλα έργα υποδομών που συγχρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικά κονδύλια. Αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων έργων που θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κοινοτικοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για κάθε έργο χωριστά, εφόσον για τα εν λόγω έργα αιτείται κοινοτική χρηματοδότηση και εφόσον εικάζεται παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις".

Ο κ. McCreevy καταλήγει με πολύ εύγλωττο τρόπο αναφέροντας ότι οι πολύδιαφημισθείσες από την κυβέρνηση ΣΔΙΤ δεν είναι πανάκεια και θα πρέπει να εξετάζονται οι κάθε φορά διαθέσιμες επιλογές:

"Η εντεινόμενη προσφυγή στις ΣΔΙΤ εξηγείται από διαφόρους παράγοντες, όπως περιορισμοί που επιβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός και η επιθυμία να επωφεληθεί ο δημόσιος τομέας της τεχνογνωσίας και των εργασιακών μεθόδων του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, η Επιτροπή ανέκαθεν τόνιζε ότι η προσφυγή σε ΣΔΙΤ δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως θαυματουργή λύση όταν ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα προϋπολογισμού. Η πείρα δείχνει ότι, σε κάθε έργο, χρειάζεται να αξιολογείται κατά πόσον η επιλογή της σύμπραξης προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές επιλογές"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: