10/9/07

"Πακέτο" 84 εκ. ευρώ της ΕΕ ξεχασμένων από τη ΝΔ.


Δεν έφτανε η αποκάλυψη για τα 453 εκ. ευρώ που λιμνάζουν στο Ταμείο Συνοχής τής ΕΕ για περιβαλλοντικά έργα καθώς και η τραγική επίδοση της κυβερνητικής μηδενικής (!) απορρόφησης στη δασοπροστασία (εξού και τα γνωστά αποτελέσματα αυτού του καλοκαιριού), τώρα η Επίτροπος τής ΕΕ κ. Ντανούτα Χιούμπνερ αποκαλύπτει και νέα κονδύλια τής ΕΕ που λιμνάζουν!

Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Γ. Καρατζαφέρη η Κοινοτική Επίτροπος αναφέρει ότι:

"Ο όρος «μελέτες ωρίμανσης» αναφέρεται σε τεχνικές και άλλες μελέτες που πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, προκειμένου να χρησιμεύσουν στην εκπόνηση και την ωρίμανση σχεδίων για την ενσωμάτωσή τους στα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Η δυνατότητα αυτή δημιουργήθηκε επ' ευκαιρία της αναθεώρησης το 2005 της ελληνικού τρίτου ΚΠΣ, όταν σε 19 από τα 25 επιχειρησιακά προγράμματα εντάχθηκε ειδικό μέτρο για τέτοιες προπαρασκευαστικές μελέτες, με στόχο να εξασφαλιστεί η σωστή προετοιμασία επαρκούς αριθμού σχεδίων για την περίοδο 2007-2013.

Το αντίστοιχο ποσό, εκφραζόμενο σε όρους δημόσιας δαπάνης, είναι περίπου 84 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς τα ποσά που ήταν διαθέσιμα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μέτρων για την προετοιμασία σχεδίων κατά την περίοδο 2007‑2013 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: