30/10/07

Αποσύρθηκε το βιβλίο της ιστορίας , αλλά πόσο μάς στοίχισε τελικά;…-

Ο βουλευτής της Β΄ Αθηνών Κ. Αϊβαλιώτης κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας αναφορικά με το βιβλίο της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού που αποσύρθηκε και είχε συγχρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ε.S.F. της Ευρωπαϊκής Ενωσης(μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης), και κατά 25% από εθνικούς πόρους :


«Το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού αποσύρθηκε κατόπιν της αντίδρασης της κοινωνίας των πολιτών και κορυφαίων προσωπικοτήτων του πνεύματος και του πολιτισμού . Η έκδοση του βιβλίου αυτού είχε συγχρηματοδοτηθεί -όπως αναφερόταν μέσα σε αυτό - κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
( E.S.F.) , κατόπιν σχετικής προτάσεως της ελληνικής κυβερνήσεως.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1.Πόσο στοίχισε συνολικά(σε εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους) η έκδοση του βιβλίου αυτού;

2. Τα κονδύλια τής ΕΕ που δαπανήθηκαν για την έκδοση του εν λόγω βιβλίου χάνονται οριστικά για την χώρα μας;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: