8/11/07

Νέο Πακέτο 5 Έργων ΣΔΙΤ( Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) ύψους 500 εκ €

Νέο Πακέτο 5 Έργων ΣΔΙΤ( Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) ύψους 500 εκ € θα προκηρύξει η Κυβέρνηση το α’ τρίμηνο του 2008.

Κι αυτή η κλιμάκωση προς τα άνω την ώρα που δεν φαίνεται να έχουν αντληθεί και μελετηθεί επαρκώς συμπεράσματα από την πρώτη δόση της εφαρμογής αυτού του εξαιρετικά σύνθετου τρόπου υλοποίησης Δημόσιων Έργων -που αφορούσε μόνο 100 εκ €- με ένα Νόμο (γεμάτο ασάφειες και γκρίζες περιοχές), που προβλέπει συνεργασία Ιδιωτών με το Δημόσιο για την υλοποίηση, και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου του ιδιώτη, συνδεόμενη άμεσα και με την ορθή συντήρηση των Έργων.

Αν οι Βρεταννοί που είναι οι πρώτοι «διδάξαντες» αυτό τον τρόπο , και με την οργάνωση που διαθέτουν, είναι ακόμη σήμερα εξαιρετικά επιφυλακτικοί (Στίβεν Χάρις, Πρόεδρος Βρετανικής ειδικής Υπηρεσίας Εμπορίου, « Βήμα» 29/01/2006) θεωρώντας ότι «τα ΣΔΙΤ είναι εξαιρετικά πολύπλοκα εργαλεία και την αρχική περίοδο πρέπει να εχουν μόνο πιλοτικό, δοκιμαστικό χαρακτήρα για έργα μικρής κλίμακας..» ας φανταστούμε τι περιμένει τον Έλληνα φορολογούμενο από την εφαρμογή ενός τέτοιου –ορθού βασικά στη σύλληψη του- θεσμού με το διαλυμένο Κράτος και ορισμένα «αρπακτικά» εργολάβους που λυμαίνονται την αγορά Δημοσίων Έργων στη χώρα μας…Χώρια το κόστος της ακριβής τεχνογνωσίας που πρέπει να αγοραστεί, για να τυποποιηθούν μεθοδολογίες οργάνωσης και συμβάσεις Έργων ΣΔΙΤ…

Όταν έργα που ελέγχει , υποτίθεται, απόλυτα το Ελληνικό Δημόσιο, με τις αναθέσεις του, υπερβαίνουν κατά 300% τους προυπολογισμούς, και κατά 100-200% τα χρονοδιαγράμματα, φαντασθείτε τι ποιότητα υλοποίησης θα έχουν τα Έργα ΣΔΙΤ, όπου ο ιδιώτης έχει πολύ περισσότερη εξουσία να λειτουργήσει όπως αυτός θέλει.

Εάν σε ένα σύνηθες έργο, το κόστος των «απρόβλεπτων» (« contigencies») είναι αποδεκτό να ανέρχεται σε 10% του Προυπολογισμού, σε έργα τύπου ΣΔΙΤ κατά τη «νηπιακή περίοδο» αυτό το κόστος εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον διπλάσιο, μονο από τα claims(ενστάσεις,απαιτησεις )των Ιδιωτών κατά του Δημοσίου

Τα ανώριμα πειράματα των «μαθητευόμενων μάγων»της ΝΔ με Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μάλιστα, Πολιτικό Μηχανικό…) ίσως μας κοστίσουν , επομένως , περί τα 50 εκατομμύρια € επιπλέον…
Ε, δεν είναι και λίγα…..Ο.Κ.Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –Δ.ΕΡΓΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: